>sequence09

MIPKKIGLFDSGVGGISVLGNLINSKTFEEIIYYGDTARVPYGTRSKETIIQYSLEALDF

FKQFKLDLLVVACNTISAYGLEAMQKATNYPIIGVIEPGVLALTNNLQNKDSKILVLGTK

ATIQSQLYQTLLENQGYSCINSLATSLFVPLVEEGIFGGKILESVMEYYFQDYTEKPDAI

ILGCTHFPLISKTIAHYFQNKFPTPNKPILIHSGIAIMEYLKAKYTLQKPSIASKVTFYA

SDNLEKLKKTADLWLKEIN